ttttt

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE, APĂ ȘI CANALIZARE  GHEORGHENI
cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

SECȚIA PRODUCȚIE
• instalator – 4 posturi cu normă întreagă;
• lăcătuș mecanic – 2 posturi cu normă întreagă;
• fochist - 1 post cu normă întreagă;
• operator sistem – 2 posturi cu normă întreagă;
• laborant – 3 posturi cu normă întreagă;
• operator stație – 3 posturi cu normă întreagă;
• mașinist la mașini pt terasamente – 1 post cu normă întreagă;
• muncitor cu pregătire elementară – 5 posturi cu normă întreagă.

SECȚIA ADMINISTRATIVĂ
• inginer protecția mediului – 1 post cu normă întreagă;
• proiectant inginer instalații – 1 post cu normă întreagă;
• operator introducere validare date -1 post cu normă întreagă;
• consilier juridic– 1 post cu normă întreagă.

Anunțul detaliat poate fi descărcat de aici.

Bibliografie