ttttt

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE, APĂ ȘI CANALIZARE  GHEORGHENI
cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

SECȚIA PRODUCȚIE
• fochist - 2 posturi cu normă întreagă;
• șef formație muncitori - 1 post cu normă întreagă;
• instalator - 6 posturi cu normă întreagă;
• lăcătuș-mecanic - 2 posturi cu normă întreagă;
• muncitor cu pregătire elementară - 6 posturi cu normă întreagă;
• cititor de contoare și încasator - 4 posturi cu normă întreagă;
• mașinist la mașini cale mecanizare ușoară și grea - 1 post cu normă întreagă;

SECȚIA ADMINISTRATIVĂ
• inginer protecția mediului – 1 post cu normă întreagă;
• funcționar informații clienți – 1 post cu normă întreagă;
• expert achiziții publice – 1 post cu normă întreagă.

Anunțul detaliat poate fi descărcat de aici.