ttttt

Anunț concurs - funcționar public

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică de execuție:

Denumirea postului: expert, grad profesional superior la Compartiment verificări și contabilitate a veniturilor

Condiții specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime minimă în specialitatea studiilor – 7 ani.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- proba scrisă:      27 noiembrie 2020,ora 10:00
- proba interviu:  02 decembrie 2020, ora 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe site-ul ANFP, la sediul și site-ul Municipiului Gheorgheni.

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Comunicat concurs