ttttt

Anunţ concurs - funcţionar public

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică de execuție.

Denumirea postului: inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea și controlul serviciilor comunitare de utilități publice.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime minimă în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă:      30 martie 2020,ora 10:00

Proba interviu:  01 aprilie 2020, ora 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe site-ul ANFP, la sediul și site-ul Municipiului Gheorgheni.

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie