ttttt

Anunt concurs  pentru post contractual

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014

Denumirea postului: șef serviciu, post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată la Serviciul de administrarea pieței, fondului locativ, parcare și deservire

Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
- studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării ocupării funcţiei contractuale sau cu diplomă echivalentă
- vechime minimă în specialitatea studiilor - 5 ani

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni :
Proba scrisă: 18 martie 2020,ora 10:00
Proba interviu: 20 martie 2020, ora 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul și site-ul Municipiului Gheorgheni

Date contact tel: 0266-364650/214

Bibilografie