ttttt

Anunț concurs - post contractual

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertății, nr.27, jud. Harghita organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată:

Denumirea postului: casier – la Compartiment administrarea pieței, fondului locativ, parcare

Condiții specifice de participare la concurs:
- studii medii,
- vechime în muncă 7 ani.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- Proba scrisă:      16 noiembrie 2020, ora 10:00,
- Proba interviu:   în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Anunț probă interviu

Rezultatul probei interviu

Comunicare rezultat final