ttttt

Anunţ concurs - funcţionar public

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică de execuție:

Denumirea postului:
- inspector, grad profesional debutant la Compartiment administrare patrimoniu și fond locativ

Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință: științe juridice, administrative sau economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice nu se solicită.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- proba scrisă:      20 iunie 2022, ora 9:00
- proba interviu: în termen de 5 zile lucrătoare de la proba scrisă

Termen de depunere a dosarelor: 19.05.2022 – 07.06.2022

Date contact: tel: 0266-364494/214

Bibliografie

Formular înscriere concurs

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final al concursului