ttttt

Anunţ concurs - post contractual

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată:

Denumirea postului: îngrijitoare la Compartiment deservire

Condiţii specifice de participare la concurs:
• studii generale;
• vechime în muncă 5 ani.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
• Proba scrisă:      12  ianuarie 2021, ora 10:00
• Proba interviu:   în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituţiei.

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final concurs