ttttt

Anunţ concurs - post contractual

Municipiul Gheorgheni organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

  • Denumirea postului: inspector de specialitate gradul S/I, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul turism și imagine.

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea ştiinţe ale comunicării;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 5 ani;

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni, în data de:

  • 10 martie 2020 ora 10:00 proba scrisă,
  • 12 martie 2020 ora 10:00 proba interviu.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

Relaţii suplimentare la telefon 0266-364650/214.

Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor