ttttt

Anunţ concurs - post contractual

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual temporar vacant pe perioadă determinată:

Denumirea postului:
- inspector de specialitate, S/II la Compartiment relații externe, cultură și organizarea evenimentelor și sport

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale sau științe umaniste și arte;
- vechime în specialitatea studiilor - minim 1 an.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- Proba scrisă:      30 mai 2022, ora 10:00
- Proba interviu:   în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 5 zile lucrătoare de la afişare la sediul instituţiei.

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Formular înscriere concurs