ttttt

Anunţ concurs - post contractual

Municipiul Gheorgheni organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului: inspector de specialitate gradul debutant, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul turism și imagine

Condiţii specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea geografia turismului

- vechime în specialitatea studiilor absolvite – nu se solicită

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:

- 04 iunie 2020 ora 10:00 proba scrisă,

- 09 iunie 2020 ora 10:00 proba interviu.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afișare.

Relaţii suplimentare la telefon 0266-364650/214.

Bibliografie