ttttt

Anunţ concurs - funcţionar public

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică de execuție:

Denumirea postului:
- inspector, grad profesional principal, vacantă, la Compartiment buget, finanțări, plăți, execuție bugetară:

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;
- vechime minimă în specialitatea studiilor minimum 5 ani;

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
Proba scrisă:      12 ianuarie 2021,ora 10:00
Proba interviu:  14 ianuarie 2021, ora 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe site-ul ANFP, la sediul și site-ul Municipiului Gheorgheni.

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final concurs