ttttt

Anunţ concurs - funcţionar public

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică de execuție:

Denumirea postului:
- consilier achiziții publice, grad profesional superior la Compartiment achiziții publice

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
- vechime minimă în specialitatea studiilor 7 ani.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- proba scrisă:      05 mai 2022, ora 9:00
- proba interviu: în termen de 5 zile lucrătoare de la proba scrisă

Termen de depunere a dosarelor: 05.04.2022 – 26.04.2022

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Formular înscriere concurs

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final al concursului