ttttt

Eficientizarea iluminatului public din Municipiul Gheorgheni

Cod SMIS Proiect: 125750
Data de începere a proiectului: 14.11.2019
Data finalizării proiectului: 31.10.2022
Valoarea totală a proiectului (lei): 5.363.701,36
Suma nerambursabilă solicitată (lei): 5.177.845,28

Comunicat de presa - Anunț începere proiect

Aviz nr. 1709 - semnat

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice, gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile în cadrul sistemului de iluminat public al municipiului Gheorgheni.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte, prin aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative și calitative din prescripțiile SR-EN 13201;
2. reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a elementelor componente ale sistemului de iluminat public;
3. limitarea impactului asupra mediului prin: reducerea consumului de energie electrică; reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera echivalente (CO2); alegerea de produse care utilizează mai puține materii prime, respectiv produse alcătuite din materiale recuperabile în procent ridicat; limitarea poluării luminoase realizând un iluminat de calitate, în sensul dirijării luminii doar spre locul în care este necesară și doar acolo unde este dorită; atenția acordată durabilității produsului privit ca un serviciu și nu doar ca un obiect, prin utilizarea de aparate de iluminat care permit optimizarea cheltuielilor de întreținere;
4. realizarea unui sistem de iluminat coerent la scara întregului municipiu, prin integrarea funcțiilor iluminatului public.

Prin realizarea acestei investiții se urmăresc realizarea următoarelor aspecte principale:
- Reabilitarea integrală a sistemului de iluminat public stradal, pentru aducerea acestuia la nivelul cantitativ şi calitativ din standardul SR EN 13201 -2, prin înlocuirea aparatelor de iluminat existente cu unele performante, din punct de vedere optic;
- Modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea tuturor aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat cu surse LED. Se va ține cont de clasa sistemului de iluminat în care sunt încadrate străzile pe care sunt montate;
- Modernizarea sistemului de iluminat public prin completarea cu aparate de iluminat cu surse LED pe toți stâlpii de iluminat. Se va ține cont de clasa sistemului de iluminat în care sunt încadrate străzile pe care sunt montate;
-Siguranța cetățenilor. Siguranța cetățenilor este obiectivul de bază care se urmărește la dezvoltarea și modernizarea iluminatului public;
- Siguranța circulației rutiere;
- Reducerea actelor antisociale pe timp de noapte;
- Protecția contra electrocutării.
Normele românești și internaționale în vigoare stabilesc criteriile de calitate în iluminatul public prin nivelul mediu al luminanței pe suprafața carosabilă, coeficientul de uniformitate și orbire. În prezent nivelul de iluminat existent este insuficient pentru îndeplinirea tuturor acestor cerințe. Opțiunea propusă asigură un iluminat corespunzător pentru toate străzile incluse în proiect.