ttttt

Titlul proiectului: Îmbunătățirea calității vieții populației in Municipiul Gheorgheni – Etapa II

Cod proiect: 125546

Data inceperii proiectului: 31.08.2018

Data finalizării: 31.12.2022

Valoare contract finanțare nerambursabili: 20.596.559,29 RON

Prezentul proiect reprezintă o inițiativă investițională integrată, ce propune implementarea, în paralel, a două componente de investiție

  1. Reabilitarea fostului cinematograf actual Centru Comunitar Mediatecă/ Bibliotecă Multifuncțională (investiție din categoria A);
  2. Transformarea Pietei Libertatii intr-o zona dedicată pietonilor și reconfigurarea drumurilor Gheorgheni – Etapa II

Obiectivul proiectului

Prezentul proiect face parte din lista proiectelor prioritare identificate la nivelul Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului, aceasta reprezintă o inițiativă investițională integrata, ce propune implementarea, în paralel, a doua componente de investiție.

Obiective specifice

1. Reabilitarea fostului cinematograf actual Centru Comunitar Mediatecă/ Biblioteca Multifuncțională (investiție din categoria A);

Măsurile propuse în vederea atingerii acestui Obiectiv Specific sunt urmatoarele:

-realizarea lucrărilor de construcții asupra centrului comunitar Gheorgheni Mediatecă – Bibliotecă Multifunctionala care să permită desfășurarea activităților comunitare, culturale

-consolidarea si reabilitarea clădirii, eliminarea elementelor parazitare realizate ulterior, realizarea elementelor structurale noi;

-asigurarea spațiilor necesare noii funcțiuni (centru comunitar, biblioteca /    mediatecă).

-îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirii prin măsuri de izolare termică suplimentară și schimbarea ferestrelor;

-reparații capitale exterioare, amenajari interioare;

-asigurarea condiþiilor de igiena, siguranța în exploatare si de siguranța la incendiu.

 2. Transformarea Pietei Libertatii intr-o zona dedicata pietonilor si reconfigurarea drumurilor Gheorgheni – Etapa II

 Măsurile propuse în vederea atingerii acestui Obiectiv Specific sunt urmatoarele:

-transformarea tronsonului de drum din nordul parcului în alee pietonală, cu schimbarea pavimentului, montarea de mobilier urban.

(bănci, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat, jardiniere, protecții pentru arbori, rastel pentru biciclete etc), realizarea unei fântâni arteziene la nivelul pavimentului.

-reconfigurarea aleilor din parcul existent, pentru crearea de noi trasee pietonale și puncte de interes, cu păstrarea valorii de suprafață verde a spațiilor verzi plantate.

-reconfigurarea drumurilor existente, în urma transformării tronsonului de drum în alee pietonală. Odată cu noua configurație a străzilor din jurul parcului se vor realiza locuri de parcare, trotuare și pistă de biciclete.