ttttt

În cursul zilei de 19.03.2020. organele locale au efectuat controale la persoanele aflate în izolare la domiciliu. După controlări, sesizările organelor au fost pozitive, fiecare persoană înregistrată a respectat reglementările obligatorii. Controlările vor fi zilnice.

În trei țări numărul persoanelor contaminate a depășit numărul 500, din această cauză lista țărilor din zona galbenă a fost completată cu țările: Cehia, Brazilia si Portugalia.

Persoanele sosite din țãrile aflate pe lista galbenã trebuie sã autoizoleze, n-au dreptul sã iese din casã, nici sã aibã contact personal cu alte persoane. În caz contrar vor plãti amende de 20 de mii de lei.

Vă aducem la cunoștință, că familiile care au în întreținere minori sub 12 ani, în calitate de angajat, o persoană din familie are dreptul de a cere zile libere plătite în cadru legal. Persoanele care au nevoie de zile libere, trebuie să întocmească o cerere către angajator, cu semnăturile ambilor părinți sau tutore legal în cazul familiilor monoparentale, certificatul de naștere al copilului (copiilor), o cerere pe propria răspundere semnată de ambii parinți.

Mai multe informații privind aceastã lege gãsiț pe situl Ministerului Muncii:

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5840-guvernul-a-stabilit-modul-de-acordare-si-de-plata-a-zilelor-libere-pentru-supravegherea-copiilor