ttttt

25.03.2020, 09:50

Azi la ora 12:00 intră în vigoare următoarele:

Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizicăindividuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

Important pentru producătorii agricoli:

Este permis deplasarea pentru realizarea de activități agricole și deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11:00 – 13:00, strict pentru motivele enumerate mai sus.

Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinței/ gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11:00 – 13:00, dacă aceasta se face în interes profesional, ori pentru realizarea de activități agricole.

Pentru verificarea motivului deplasării:

a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;

b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

Formularele necesare se găsesc pe siteul primăriei, aici:

https://www.gheorgheni.ro/wp-content/uploads/2020/03/MODEL-Adeverinta-angajator.pdf

https://www.gheorgheni.ro/wp-content/uploads/2020/03/MODEL-Declaratie-pe-proprie-raspundere.pdf

Declarația pe propria răspundere se poata completa online aci: http://declaratieppr.ro/

Declarația se poate fi scrisă și cu mâna.

Din data de 25 martie, ora 0:00 se instituie măsura izolării la domiciliu sau pentru toate persoanele care intră în România.

Persoanale care sosesc din „țări roșii” sunt plasate automat în carantină instituțională timp de 14 zile. În această categorie sunt în prezent Germania, Italia, Franța, Spania și Iran.

Toate celelalte țări sunt clasificate drept „galbene”, ceea ce înseamnă, că cei care sosesc acasă, trebuie să intre în autoizolare la domiciliu de 14 zile.