ttttt

Numele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001:
Vormair Erika-Mária, șef birou în cadrul Biroului relații cu publicul și resurse umane

Datele de contact:
Primăria Municipiului
535500 Gheorgheni,
Piața Libertății nr.27
Județul Harghita, România
Telefon: +40/266-364.494/214
Fax: +40/266-364.753
Email: primaria@gheorgheni.ro

Modele de formulare solicitare și reclamație

 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019

Dispoziția nr. 598/2020 privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022